Naše firma zajišťuje služby zejména v těchto oblastech:

 

- opravy a rekonstrukce klimatizačních a větracích jednotek

- opravy a rekonstrukce klimatizačních a větracích zařízení vč. potrubí, výustek a dalších        

   příslušenství

- opravy ventilátorů

- diagnostika a zjišťování závad všech druhů větracích a klimatizačních zařízení

- měření vzduchových výkonů vzduchotechnických zařízení

- poskytnutí odborné pomoci v oboru techniky prostředí

- návrh a montáž nových větracích i klimatizačních zařízení

- zajištění drobných oprav a servisních prací vzduchotechnických zařízení

- opravy a rekonstrukce elektroinstalace vzduchotechnických zařízení